Data findes overalt. Vi gemmer ufattelige mængder data. Vi er ikke meget for at slette data og det er let at gemme data.

Det svære med data opstår, når man har så store mængder data, at man vanskeligt kan overskue dem. Vigtige informationer ”går tabt” i mængden. Årsagen til at gemme data i første omgang svinder. Vi har alle prøvet det og vi har ikke en chance for at finde ”nålen i høstakken”.

Hos blue12 er kæmpestore mængder data derimod helt fantastisk. Det er lidt som magi, når et værktøj, der er fintunet, pludselig kan frembringe mønstre og sammenhænge i mængden af data. Pludselig træder informationer tydeligt frem.

Vi er vilde med at effektivisere og simplificere. Entydige fakta og indsigt baseret på information fremfor information baseret på fornemmelser.

Vi arbejder kun med data og udarbejder kun analyser, hvor det giver mening. Vi afsøger hele tiden omverdenen for muligheder til at få indsigt ud af data. Oftest med et forretningsmæssigt perspektiv, men også på områder, hvor vi blot er nysgerrige – hvad findes der af informationer, der kan skabe værdi.

Vores vinkel er at gøre komplekse informationer:

  • enkle
  • overskuelige
  • værdifulde
  • nemt tilgængelige
  • hverdags brugbare
  • automatiske
  • og præcise

/blue12