Økonomi

Projekt
Visuel økonomi- og ordrerapportering

Vi har lavet en løsning der, via et api i en virksomheds regnskabssystem, henter posteringsdata på daglig basis til en app, hvor dashboards og tabelvisninger præsenterer udviklingen i resultat- og balanceposter samt centrale økonominøgletal, ordretilgang og ordrebeholdning.

Vi har igennem længere tid haft strategisk sparring med virksomheden om dens styring og opfølgning, hvilket resulterede i et samarbejde om at sætte ’strøm’ til deres økonomi- og ordrerapportering og skabe et enkelt visuelt udtryk, der giver et overblik over centrale styringsparametre.

Økonomi- og ordrerapportering ligger for mange SMV-virksomheder i regnskabssystemet, eventuelt suppleret med et ordrestyringssystem.  Status og udvikling følges tæt på daglig, ugentlig og månedlig basis og er en helt central del af driften og de forretningsmæssige prioriteringer.

Behovet for rapportering af økonomi- og ordredata løses ofte på mange forskellige måder:

  • ved at benytte standardrapporter og/eller egen tilpassede rapportvisninger i foreliggende systemer
  • ved at benytte supplerende softwareløsninger/app’s til formålet eller
  • ved brug af diverse regneark og manuel opdatering.

Uanset hvilken model der benyttes, så kan det ofte gøres mere simpelt.

blue12 arbejder systematisk med at forenkle rapportering af finance data