Miljøanalyser

Projekt
Bearbejdning og præsentation af miljødata

Flere organisationer og virksomheder modtager dagligt miljøanalyser fra laboratorier. Analyserne er bl.a. til for at sikre, at myndighedernes miljøkrav overholdes.

Analyserne kommer ofte som Excel filer og behandles manuelt i den daglige drift. Der tjekkes f.eks. for, om alle parametre er målt som aftalt, eller om værdier målt er indenfor myndigheders fastsatte grænseværdier.

Det er et vanskeligt arbejde grundet kompleksiteten i navne og mængden af information og er kilde til mange fejl. Desværre ofte fejl der bliver opdaget for sent. Nogle gange kan en analyse genanalyseres, andre gange er det umuligt.

Vi fik opgaven med at sikre, at ingen fejl slipper igennem analyserne samt give en mulighed for, nemt, hurtigt og med kirurgisk præcision at være i stand til at forstå og tolke på resultaterne.

For at imødegå fejl i prøverne og samtidig være i stand til at bevare overblikket, har vi derfor i tæt samarbejde med en virksomhed, udviklet en metodik som sikrer, at kunden modtager en alarm, hvis der er grund til at reagere.

Vi giver dem samtidigt et unikt overblik over deres analyser, både hjemme på kontoret, men også i felten. Vores løsninger arbejder online. Og alle dem i virksomheden de ønsker skal tilgå dem – kan. Det er lige fra Miljømedarbejderen til byggelederen ude på byggepladsen.

Vores blue12 – engine/lab (ja, det kalder vi den), modtager og behandler analyser fra laboratorier og stiller dem herefter til rådighed for kunderne.

Vi giver dem mulighed for:

  • at håndtere en lang række forskellige navne for den samme parameter. Vi ensretter efter deres ønske parameternavnene så de fremstår ens
  • at få besked, såfremt der mangler at blive målt en parameter (laboratoriet har måske glemt parameter)
  • at få besked, hvis en parameter overskrider en grænseværdi
  • at kategorisere jordprøver i klasser
  • at få et geografisk overblik over boringer og parametre målt.
  • at få overblik over parametre analyseret, værdier målt, grænseværdier overskredet og meget mere
  • at håndtere analyser fra forskellige laboratorier og kilder samtidigt.
  • på sigt, automatisk at få udarbejdet graveplaner
  • ….

Vi bruger p.t. Microsoft Power BI til at vise resultaterne af kundernes analyser. Det giver for de fleste god mening.